• SMP NEGERI 1 DAGANGAN
  • Baitul Qur'an Boarding School
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
ALI MUTTAQIN
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
02 April 1966
Jenis GTK
Nama Lengkap
AMBARWATI
NIK
3501*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Pacitan
Tanggal Lahir
09 Juli 1985
Jenis GTK
Nama Lengkap
ANIK SUMBULATIN
NIK
3577*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
29 Agustus 1975
Jenis GTK
Nama Lengkap
ARIFIANTI ANITYA
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
31 Oktober 1984
Jenis GTK
Nama Lengkap
ASIH WIJI ASTUTI
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
06 Juli 1966
Jenis GTK
Nama Lengkap
ASRI SUSANTI
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
21 Agustus 1975
Jenis GTK
Nama Lengkap
BAHRUN BUDI CAHYONO
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
08 Oktober 1982
Jenis GTK
Nama Lengkap
BAMBANG HANDOKO
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
17 Desember 1969
Jenis GTK
Nama Lengkap
BUDI SUSENO
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
08 Februari 1972
Jenis GTK
Nama Lengkap
CHOYRUM ENDRYONO ISTIQAROH
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
28 Februari 1988
Jenis GTK
Nama Lengkap
DIAN KURNIASARI
NIK
3506*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Kediri
Tanggal Lahir
14 Februari 1986
Jenis GTK
Nama Lengkap
ELIS IDANINGRUM
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
03 Juli 1969
Jenis GTK
Nama Lengkap
ENDAH KUSUMASTUTI
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
28 Mei 1970
Jenis GTK
Nama Lengkap
ENI SYOFIATI ROHMAH
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
04 Mei 1975
Jenis GTK
Nama Lengkap
ENY RETNOWATI
NIK
3577*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Ngawi
Tanggal Lahir
26 Maret 1968
Jenis GTK
Nama Lengkap
ERNI SUMILAH
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
28 September 1967
Jenis GTK
Nama Lengkap
ESTY RENANINGTIYAS
NIK
3577*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
10 Februari 1969
Jenis GTK
Nama Lengkap
HANIK ROUDLOTUL HIKMAH
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
12 April 1972
Jenis GTK
Nama Lengkap
HAVID SATRIADI
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
28 November 1985
Jenis GTK
Nama Lengkap
HESTI AGUSTIN RAHAYU
NIK
3519*******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Medan
Tanggal Lahir
25 Agustus 1990
Jenis GTK